Fsc®
Fsc staat voor ‘Forest Stewardship Council’. Het is een internationale, onafhankelijke niet-gouvernementele non-profit organisatie. Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het doel van de Fsc is streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd.
→ www.fsc.be
Pefc
Het doel van Pefc bestaat erin het bosbestand te vrijwaren en toch te voldoen aan de toegenomen vraag naar hout vanwege de consument. Het moet dus mogelijk zijn om te voorzien in het hout dat we vandaag en in de toekomst nodig hebben en zonder schade toe te brengen aan het milieu. Dit principe van duurzame ontwikkeling kunnen wij als houthandel enkel aanmoedigen.
→ www.pefc.be

 

Pefc3